Vispārējā brīdinājuma zīme
Nekad neatstājiet degošu sveci bez uzraudzības
Dedziniet sveci bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās
Starp degošām svecēm vienmēr atstājiet vismaz xx cm
Nededziniet sveces uz jebkā, kas var aizdegties vai tā tuvumā
Nenovietojiet sveces caurvējā
Nenovietojiet sveces siltuma avotu tuvumā
Novietojiet sveces vertikālā stāvoklī
Apgrieziet dakti apmēram 1 cm pirms liesmas
Sveces liesmas nodzēšanai vienmēr lietojiet speciālu sveces liesmas nodzēsēju. Nenopūtiet to.
Vienmēr lietojiet svečturi
Nepieļaujiet sērkociņu vai citu svešķermeņu iekļūšanu izkusušajā vaskā, lai izvairītos no uzliesmošanas
Turētājos izmantojiet tikai tējas sveces un sildīšanas krāsnis ar pietiekamu ventilāciju
Nepārvietojiet degošu sveci
Lietojiet piemērotu svečturi, jo šīs sveces degot kļūst šķidras
Nodzēšanai neizmantojiet šķidrumu

Drošības ieteikumi no Patērētāju tiesību aizsardzības centra: https://www.ptac.gov.lv/lv/sveces