Sveču izmantošana kļūst aizvien populārāka, tās izmanto gan svētku noskaņas radīšanai, gan relaksācijai atpūtas brīžos, tomēr sveces var izraisīt ugunsnelaimi, ja tās atstāj bez uzraudzības vai nepareizi tās izmanto. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati liecina, ka ik gadus tiek reģistrēti ap 15 ugunsgrēku, kuru iemesls ir bez uzraudzības atstātas sveces adventes vainagā.

Tādēļ, tuvojoties adventei, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka dedzinot sveces adventes vainagos vai Ziemassvētku eglītēs jābūt īpaši uzmanīgiem un degošus priekšmetus nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar adventes vainagiem un citiem rotājumiem, kas veidoti no viegli degošiem priekšmetiem (piemēram, sausiem ziediem, augļiem, čiekuriem u.c.).

Lai neizraisītu ugunsnelaimi, dedzinot sveces, ievērojiet šādus noteikumus:

 • Pirms sveces aizdegšanas, atbrīvojiet to no visa veida iepakojuma. Ja svecei ir pievienota lietošanas pamācība (arī simbolu veidā), noteikti izlasiet un ievērojiet to. Nekad nededziniet sveci ilgāk nekā ieteicis ražotājs.
 • Vienmēr novietojiet sveci uz nedegošas virsmas.
 • Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem.
 • Pārliecinieties, ka sveces ir stabili novietotas un nevar apgāzties.
 • Svečturim ir jābūt stabilam, lai tas nevarētu apgāzties. Tādēļ izvēlieties svečturi atbilstoši sveces lielumam un formai. Svečturim jābūt termiski izturīgam un pietiekami lielam, lai saturētu parafīna piles un izkusušo parafīnu.
 • Nenovietojiet sveces audumu, aizkaru, gultas veļas, mēbeļu, paklāju, grāmatu, papīra un uzliesmojošu rotājumu tuvumā.
 • Uzmaniet, lai telpā, kur deg sveces, nerastos caurvējš. Sargājiet degošas sveces no caurvēja avotiem, piemēram, griestu ventilatoriem un gaisa straumēm. Tas palīdzēs novērst strauju, nevienmērīgu degšanu un izvairīties no liesmas uzliesmojuma. Caurvējš var uzpūst vieglus aizkarus vai dokumentus uz liesmas, kur tie varētu uzliesmot.
 • Atcerieties, ka degoša svece rada ne tikai gaismu, bet arī augstu temperatūru. Pārliecinieties, ka svece atrodas drošā attālumā no degošiem priekšmetiem. Īpaši uzmanīgi esiet ar lielajām dekoratīvajām svecēm, no kurām var stipri sakarst galda virsma.
 • Regulāri apgrieziet dakti. Nepieļaujiet svešķermeņu, piemēram,  dakts atgriezumu, sērkociņu u.c. iekļūšanu izkusušajā parafīnā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
 • Nekad neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības. Pat ne uz īsu brīdi.
 • Uzmaniet, lai sveces atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nenovietojiet aizdegtas sveces vietās, kur tās var apgāzt bērni, mājdzīvnieki vai kāds cits.
 • Uzmanieties, lai ar apģērbu vai matiem neaizskartu sveci.
 • Nekad nededziniet brīvdabas sveces telpās.
 • Nodzēsiet sveci, ja tā kūp, vairākkārt uzplaiksnī vai liesma kļūst pārāk augsta. Tas nozīmē, ka svece nedeg pareizi un liesma netiek kontrolēta. Ļaujiet svecei atdzist, apstrādājiet dakti, tad atkārtoti aizdedziniet.
 • Sveču nodzēšanai vienmēr lietojiet speciālu sveces nodzēsēju. Nekad nenodzēsiet sveces ar ūdeni. Ūdens var izraisīt karsta parafīna izšļakstīšanos, kas savukārt var izraisīt stikla svečtura saplīšanu.
 • Dodoties prom vai pirms gulētiešanas pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta. Pirms atstājat telpu, pārliecinieties, ka svece ir pilnībā nodzēsta un dakts vairs nekvēlo.
 • Nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas var saplīst;
 • Esiet īpaši uzmanīgi ar dekoratīvajām svecēm ar dažādiem dekoratīviem elementiem. Tās varētu būt paredzētas tikai kā dekoratīvs priekšmets, nevis dedzināšanai. To iekšpusē esošās dekoratīvās lapu, ziedu u.c. elementu kompozīcijas sveces degšanas laikā var uzliesmot un degt pat ar vairākkārt augstāku liesmu nekā parasti.

Vienmēr ievērojiet ražotāja norādīto drošības informāciju!

Uz iekštelpu svecēm vai to iepakojuma jābūt redzamai un salasāmai drošības informācijai simbolu vai teksta veidā (gadījumos, kad tas nav iespējams, tirdzniecības vietā jābūt pieejamai lietošanas pamācībai).

Drošības ieteikumi no Patērētāju tiesību aizsardzības centra: https://www.ptac.gov.lv/lv/sveces